Mariale Kinderprocessie

Elk jaar, op de eerstvolgende zondag na sacramentsdag, waarbij gevierd wordt dat Jezus Christus Zichzelf onder de vorm van wijn en brood aan de gelovigen wil geven om zo voor altijd onder hen te blijven, trekt de Mariale Kinderprocessie door het begijnhof van Lier. Deze en andere begijnhofprocessies waren tegen 1970 zo goed als verdwenen uit het Lierse stadsbeeld. Naar aanleiding van Lier Kermis werd deze traditie in 1978 gelukkig terug opgepikt. In 1980 vroeg rector Wynants alle Lierse parochies mee op te stappen in deze kinderprocessie. De parochies van Sint-Gummarus, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt, Sint-Jozef, Sint-Bernardus en Sint-Margaretha tekenen altijd present.

Met fierheid torsen zij op pure mankracht hun Mariabeelden mee in de optocht, na een plechtige eucharistieviering in de Sint-Margarethakerk, gebouwd omstreeks 1664-1665 op de plaats waar reeds in 1258 een kapel voor de begijnen gebouwd was.

Kinderen in oude kostuums dragen de mantel van Sint-Gummarus, de patroonheilige van de stad, terwijl andere kinderen bloemblaadjes en papiersnippers in het rond strooien. Verder volgt een biddende groep begijnen die het begijnhofschrijn begeleiden en zijn er de historische vaandels ter ere van de Heilige Jozef. Achteraan tenslotte loopt de priester met het Heilig Sacrament.

Gerelateerde artikelen