Kruisweg begijnhof Lier

De kruisweg in het begijnhof van Lier is de enige overgebleven kruisweg in open lucht in ons land. De oorspronkelijke kruisweg dateerde uit 1890-1920 en was geschilderd op houten panelen, die nog door Bernard Janssens gerestaureerd werden in 1949. Ook in 1986-1987 werd deze kruisweg zo goed mogelijk hersteld. Desalniettemin was deze oude kruisweg te zeer aangetast door de tand des tijds, en besloot men om deze in zijn geheel te vervangen.

Op 19 maart 2019 werd de nieuwe kruisweg opgehangen. Deze werd geschilderd door de Lierse aquarellist Fons Teijssen, en gedrukt op aluminiumplaten. Hiervoor kon Fons rekenen op hulp van de gilde Heren van lier. De schilder situeert het verhaal van de lijdensweg van Jezus in het begijnhof van Lier, een geniale invalshoek die de kruisweg meteen een bindt aan zijn omgeving. Zo wordt Jezus ter dood veroordeeld vlak voor de begijnhofkerk, en gekruisigd op de velden net buiten het begijnhof. Zo werd deze kruisweg een echt Liers kunstwerk.

Sinds een tijdje kon u op deze webstek al de verschillende staties bewonderen en wat meer uitleg verkrijgen per statie, maar het ontbrak nog aan een totaaloverzicht zodat u bij een eventueel bezoek aan het begijnhof – met de smartphone of zelfs tablet in de hand – nog makkelijker uw weg kan vinden van de eerste tot de laatste statie. Met deze pagina probeer ik dat alsnog op te vangen. Veel plezier!

Plattegrond met de veertien staties van de kruisweg in het begijnhof van Lier

De veertien staties

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
 4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.
 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
 6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
 7. Jezus valt voor de tweede maal.
 8. Jezus troost de wenende vrouwen.
 9. Jezus valt voor de derde maal.
 10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.
 11. Jezus wordt aan het kruis genageld.
 12. Jezus sterft aan het kruis.
 13. Jezus wordt van het kruis afgenomen.
 14. Jezus wordt in het graf gelegd.

Gerelateerde artikelen