Kruisweg begijnhof Lier – statie 9

De al dan niet getrooste vrouwen laten we achter ons. We keren ons om en lopen verder langs de Grachtkant tot aan het toegangspoortje. Daar vinden we de negende statie van onze kruisweg.

IX. Jezus valt voor de derde maal.

Na Zijn derden val ter aarde
Neemt Hij moedig ‘t Kruis weer op,
En het Volk het wreed ontaerde,
Rukt Hem voort met duw en schop”

Ook deze val staat niet in de Bijbel, maar kan beschouwd worden als mogelijke toevoeging om alweer de zwaarte van Jezus’ lijden aan te tonen. Op deze manier spreekt Hij op een woordloze manier iedereen aan die valt. Hij spoort hen aan weer op te staan. “In Zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door Zijn striemen zijt gij genezen.” (1 Petr. 2,24)

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Driemaal vallen is te veel.
Jezus is volkomen machteloos, hulpeloos en uitgeput. Hij kan niet meer.
Hij is alleen maar pijn. Toch moet hij verder.

Jezus preekte een koninkrijk van liefde en gerechtigheid.
Hij werd een speelbal van een koninkrijk van haat en onrecht.
Ieder heeft wel eens het besef niet meer verder te kunnen, aan de grens van zijn vermogen te zijn.
Maar dan kan zwakheid kracht worden, als wij gaan beseffen dat niet wij maar God de drager en genezer is van ons onvermogen.

Eeuwige God,
wij kunnen niet onszelf verlossen, maar als wij onze zwakheid durven erkennen kunt Gij ons verlossen;
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen