Kruisweg begijnhof Lier – statie 7

Verfrist of niet, Jezus moet zijn kruis verder dragen. En zo gaan wij verder de Bodegemstraat uit naar statie 7, welke we net om het hoekje met de Grachtkant terugvinden, links van ons.

VII. Jezus valt voor de tweede maal.

Heer, gaet Hij ter aerde vallen…
‘t Zware kruishout drukt Hem neer
Hoe de beulen vuisten ballen,
Jesus valt; Hij kan niet meer!”

In de Bijbel staat echter niets over vallen, bezwijken of struikelen. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat dit toegevoegd werd om de zwaarte van de relatief korte tocht te onderstrepen. Het zou de enorme last illustreren van de zonden van alle mensen, die Jezus op zich had genomen.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Eén keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend.
Jezus heeft deze vernedering ondergaan. Het lijden was niet meer te overzien.
Hij nam de last van de wereld op zich en moest ervaren dat ook hij zelf gedragen moest worden.

Vallen doen we allemaal, soms door oorzaken buiten ons om, soms ook door eigen schuld, soms juist op momenten dat wij ons sterk wanen.
Dan is het een troost te weten dat we zelf gedragen worden door een liefde en barmhartigheid die geen grenzen kennen.

Eeuwige God,
wij vallen door zelfingenomenheid en zelfoverschatting, maar wij mogen weten dat Gij ons bij elke val opvangt en overeind helpt,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen