Kruisweg begijnhof Lier – statie 6

Keren we terug op onze stappen door de Sint-Margarethastraat en slaan we rechtsaf de Bodegemstraat in, dan zien we aan onze rechterkant de zesde statie van onze kruisweg.

VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

‘t Was U zalig heilige vrouwe,
Dat gij Jesus hebt verkwikt:
En zijn oog, vol smart en rouwe
Dankbaer u heeft toegeblikt.”

De overlevering wil dat in de doek waarmee Veronica Jezus verfriste, een afdruk van zijn gezicht achterbleef. In de Bijbel komt de naam Veronica echter niet voor, net als de namen van andere vrouwen die Jezus vergezelden. De naam Veronica is afgeleid van de Latijnse woorden “vera icon”: ware afbeelding. Het doek zelf, waarvan algemeen aangenomen wordt dat het bij de Plundering van Rome in 1527 vernietigd zou zijn, droeg de naam “soudarion” (Grieks) of “sudarium” (Latijn). Al zou dit doek volgens sommigen nog steeds bestaan, geheim gehouden door het Vaticaan en bewaard in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag.
In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen.
Ook in zijn ontluistering weken zij niet van zijn zijde, zij overwinnen hun angst.
Veronica is daar een voorbeeld van; zij reinigt zijn geschonden gelaat.

In alle landen waar mensen worden misbruikt, zijn het dikwijls vrouwen die duidelijk en daadwerkelijk protest aantekenen, vaak met gevaar van eigen leven.
Meer dan wie ook weten zij uit ervaring dat het menselijk leven heilig is en niet geschonden mag worden.

Eeuwige God,
vrouwen en moeders komen vrijmoedig op voor hen die geschonden worden in hun menselijke waardigheid,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen