Kruisweg begijnhof Lier – statie 5

 

Gaan we na moeder Maria ontmoet te hebben op de Sint-Margarethastraat naar rechts tot aan de poort aan de vestkant, dan vinden we aan onze linkerkant statie nummer 5 terug, net naast het uithangbordje van de Fotogroep Pallieter.

V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.

De prooi dreigt hun ‘t ontglippen
Voor zij Hem aen ‘t kruishout slaen
Daerom klinkt het van hun lippen
Simon, help dien Man in ‘t gaen”

Simon van Cyrene was een toevallige passant, op terugweg van zijn akker, die opgedragen werd het kruis van Jezus over te nemen. Wellicht vreesden de Romeinen dat Jezus anders niet tot aan Golgotha zou geraken.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

God zij dank zijn er niet alleen toeschouwers maar ook helpers.
Dat mocht ook Jezus ervaren.
Simon blijkt bereid om het vernederende kruis van Jezus mede te dragen.

Wat een weldaad is het als je telkens weer mensen ontmoet die een hand uitsteken, die een bemoedigend woord spreken, die je een eind op weg helpen.
Doodgewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken krijgen met de nood van een ander.

Eeuwige God,
altijd zijn er weer mensen die op een of andere wijze opkomen voor anderen,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen