Kruisweg begijnhof Lier – statie 4

Net zoals Jezus verder gaat, gaan wij verder de Martienushoek uit tot op het kruispunt met de Sint-Margarethastraat. Net hiervoor hangt de vierde statie van de kruisweg en komen we Hem weer tegen.

IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.

Moeder! Zoon! Wat zijn Uw harten
In dat oogenblik verscheurd!
Hier de Moeder, vol van smarten;
Daar de Zoon bebloed, besmeurd!”

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet.
Zij staat langs de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend.
Zij helpt hem de kracht te vinden het kruis te dragen.
Een oogopslag is een wereld van begrip. Samen gaan zij verder.

Overal ter wereld verkeren jonge mensen in nood.
Overal sterven mannen en vrouwen in de bloei van hun leven.
Wat een zegen als je dan een moeder hebt die je bijstaat.
Wat een zegen als je het contact niet verliest met je dwaze moeder.

Eeuwige God,
over heel de wereld torsen moeders mede het kruis van hun kinderen,
laat hen die delen in uw lijden,
ook delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen