Kruisweg begijnhof Lier – statie 3

Aan de tweede statie draaien we ons om en volgen we de Sympforosastraat. In de volgende straat, de Martienushoek, vinden we rechts van ons de toegangsdeur naar het Piepenholleke, het gildelokaal van de Heren van Lier. Net daarvoor vinden we de derde statie van de kruisweg terug.

III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jesus valt! Ach, ‘t is mijn zonde,
die Hem doet storten ter aerd;
‘k Heb toch in zoo meen’ge stonden,
Hem den last van ‘t kruis verzwaerd!”

Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de geseling en de doornenkroon, valt Jezus.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Het kruis is te zwaar.
Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.
Het onrecht is te groot om te torsen.
Hij moet verder. Hoe? Hij raakt in zichzelf gekeerd, denkt alleen aan de pijn.
Wanhopig kijkt hij om zich heen, wie helpt mij?

Allen die zich inzetten om het leed van mensen te dragen en te verlichten, ervaren hun zwakte en machteloosheid.
Zij strekken hun handen uit naar God, maar niet altijd krijgen zij antwoord. Waarom ben je zo ver, mijn God?
Vaak moet je geloven zonder te ervaren.

Eeuwige God,
over heel de wereld dragen mensen hun kruis met vallen en opstaan,
laat hen die delen in uw lijden,
het uithouden in wanhoop en duisternis,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen