Kruisweg begijnhof Lier – statie 2

Pontius Pilatus stuurt ons op weg, naar de volgende statie. U vindt deze aan dezelfde kant van de St.-Margarethakerk, een 20-tal meter verderop van waar we begonnen zijn.

II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Kruis, omhelsd door Jesus armen,
kruis, gedragen door mijn God
Spreek mij van Zijn groot erbarmen:
Leer me dragen ‘t menschen lot.”

Volgens de evangelies werd Jezus na zijn veroordeling eerst gegeseld, alvorens hij de doornenkroon op kreeg en bespot werd. Vervolgens lag buiten het kruis op hem te wachten.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Jezus droeg zelf zijn kruis.
Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar mens: hij neemt nu het lijden op zich.
Tot het einde toe zal hij dit kruis dragen om het over te dragen in de handen van zijn Vader in de hemel.

Altijd zijn er mensen die het kruis op hun schouders nemen, die lijden aan het onrecht dat hun en anderen wordt aangedaan.
Ook zij dragen dit kruis om het te planten voor het aanschijn van onze hemelse Vader.

Eeuwige God,
over heel de wereld dragen mensen hun kruis,
laat hen die delen in uw lijden,
ook delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering,
laat hen inzien wat ze aan het doen zijn.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen