Kruisweg begijnhof Lier – statie 14

De laatste statie van de kruisweg in het begijnhof van Lier vinden we op de Kalvarieberg. Vanaf de dertiende statie lopen we verder de Wezenstraat uit tot aan het zijstraatje links, eerder een klein woonerf. Staande vóór het scheve poortje van de calvarie vinden we de 14e statie aan onze linkerkant terug.

XIV. Jezus wordt in het graf gelegd.

O Zondaer die nog vreest
een Kwaede dood te sterven,
Met een onregt berouw,
Leg tog uw zonden af.”

Jozef van Arimathea wikkelt het lichaam van Jezus in doeken, en legt het in een uit de rotsen uitgehouwen graf. Johannes schrijft dat hij daarbij geholpen werd door Nicodemus. Het graf had Jozef eigenlijk voor zichzelf laten maken. Ook over deze Jozef ontstonden buiten de Bijbel legendes: hij zou bloed van Christus in een kelk hebben opgevangen, die nu bekend staat als de Heilige Graal. Later zou hij met de Graal naar Engeland zijn vertrokken (volgens de legende zoals oorspronkelijk vastgelegd door de Franse dichter Robert de Boron, die zich hiervoor sterk baseerde op Het Evangelie van Nikodemus, één van de apocriefen van het Nieuwe Testament).

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Jezus rust in zijn graf, in afwachting van zijn opstanding.
God, onze Vader, zal woord houden en Hem door zijn Geest op de derde dag doen opstaan.
Wij allen zullen hem mogen volgen door dood naar verrijzenis.
In een lang proces nemen wij afscheid van onze dierbaren die ons voorgingen in de dood, soms gebroken door verdriet.
Maar het is geen afscheid voorgoed, want eens zullen wij allen opnieuw tot leven komen om voor altijd bij elkaar te zijn met de Heer in ons midden.

Eeuwige God,
nog steeds is er veel leed, vaak ondraaglijk leed, nog steeds lijkt de voltooiing van de verlossing ver weg,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Gerelateerde artikelen