Kruisweg begijnhof Lier – statie 11

We draaien ons weg van het tafereel waar Jezus wordt ontdaan van Zijn kledij en lopen terug naar de Sint-Margarethastraat. Tegen de mooie, witte gevel van het laatste huisje aan onze linkerkant vinden we statie elf terug.

XI. Jezus wordt aan het kruis genageld.

Rukkend aan Zijn ledematen
Drijft men naaglen in Zijn vleesch
Ziet die bende onverlaten
Ruw verscheuren aar en pees.”

Deze scene wordt eigenlijk weinig uitgebeeld, behalve dan op kruiswegen. “Twee misdadigers werden samen met Hem naar de plaats van terechtstelling gebracht. Schedel of Golgotha heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van Hem. ‘Vader,’ zei Jezus, ‘vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.'” (Lucas 23:33-34)

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Hij werd als crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis genageld.
De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding.

Dagelijks worden mensen verontmenselijkt, als vuilnis behandeld, gemaakt tot voorwerp van vermaak en moordlust: om wanhopig van te worden.
Gelukkig zijn er ook ontelbaren die er alles aan doen om de slachtoffers te bevrijden, soms ten koste van hun eigen welzijn en leven, en omwille van de liefdevolle God.

Eeuwige God,
het leed en de pijn die velen te dragen hebben zijn te groot, zo kan het niet blijven doorgaan, de maat is al lang vol,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen