Kruisweg begijnhof Lier – statie 10

Voor de volgende statie keren we even terug van nummer 9 en slaan we rechtsaf de Pompstraat in. Daarna gaan we weer naar rechts en draaien vervolgens terug af op het Oud-Kerkhof, ditmaal aan de schaduwkant van de Sint-Margarethakerk. Op het einde van de straat vinden we de tiende statie.

X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.

Heilige Onschuld, bloot gegeven
Aan den blik van knecht en Jood;
Welk een schande, onbeschreven,
Heeft opnieuw uw leed vergroot!”

Jezus is gearriveerd op Golgotha (wat volgens het evangelie volgens Marcus het Hebreeuws of Aramees woord is voor schedelplaats). Hier nemen de soldaten Hem hardhandig Zijn kledij af, zodat Zijn wonden en striemen zichtbaar worden voor iedereen. “De krijgsknechten dan […] namen Zijn klederen. Een deel ervan verloten ze onder elkaar.” (Johannes 19:23-24)

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je mee kunt maken.
Jezus werd ontdaan van wat hem bescherming gaf en hem dierbaar was.
Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na geweld dat zij hebben ondergaan.

Als beeld van God voelen wij ons geroepen om ons waardig te kleden en te gedragen, en zo naar buiten uit te stralen wat wij innerlijk zijn.
Het is ongelooflijk kwetsend als ons dit recht ontnomen wordt, als wij te kijk worden gezet.

Eeuwige God,
telkens opnieuw worden mensen in hun waardigheid aangetast en gekwetst tot in het diepst van hun ziel,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen