Kruisweg begijnhof Lier – statie 1

Schrijver en kunstenaar Felix Timmermans schreef in het boek “De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen” (1918):

De kruisweg zijn schilderijtjes die elk onder een schalleën daksken, hier en daar aan de muren der huizen of aan die der kerk gespijkerd zijn. Ze zijn oud, mollig en flauwzoet geschilderd, door den tijd gebersten, geblaasd en afgeschilferd.”

En dat waren ze ook, ondanks verscheidene (pogingen tot) restauraties door onder andere fotograaf en kunstschilder Bernard Janssens. Tot afgelopen dinsdag mijn vader Fons zijn nieuwe versie van de Kruisweg mocht ophangen, met hulp van de olijke mannen van de gilde Heren van Lier. Het is dan ook met trots dat ik hiermee de draad terug oppik op dit blog, en u in 14 berichten door de veertien staties van deze prachtige en unieke kruisweg gids. We beginnen aan de begijnhofkerk (ingewijd in 1671), ofwel de St.-Margarethakerk.

U vindt de eerste statie aan de zonnekant van de St.-Margarethakerk, net om de hoek op het Oud-Kerkhof. We beginnen onze persoonlijke kruisweg aan de schone kerk van het begijnhof.

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld.

O Hemlen staet verbaest,
O Englen, wilt betreuren
Den smaed die Jesus lijd
Zou d’aerd’niet moete scheuren!”

De Romeinse stadhouder van Jeruzalem, Pontius Pilatus, veroordeelt Jezus ter dood omdat hij zich zou uitgeven voor ‘koning der Joden’. Volgens de evangelies hadden joodse priesters sterk aangedrongen op deze veroordeling.

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, liet hij Hem geselen en leverde hij Hem over om Hem ter dood te laten brengen.
Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.
Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur.
Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

Wat Jezus overkwam, overkomt nog steeds ontelbare mensen.
Ook in onze dagen schreit het onrecht dat mensen wordt aangedaan, ten hemel.
Er zijn krachten aan het werk die er op uit zijn om mensen te beroven van hun waardigheid en van hun rechten.

Eeuwige God,
over heel de wereld ondergaan mensen hun lijden,
laat hen delen in de verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

 

Gerelateerde artikelen