De Balietoren

Niet ver van de Molbrug, waar nu de Binnennete en de Grote Nete samenvloeien, stond vroeger de indrukwekkende Balietoren. Deze gemetselde toren werd gebouwd in 1424. De huidige sluis was toen een doorgang onder de 15e-eeuwse tweede stadsomwalling van het middeleeuwse Lier door. De holle toren had aan de binnenkant een diameter van 7 meter, met muren van wel 1,3 meter dik. De Balietoren overzag de toenmalige samenvloeiing van Kleine en Grote Nete, die destijds nog ten zuiden van de stad lag. Toen de stadsmuren medio 19e eeuw niet meer nodig waren en afgebroken werden, was de Binnennete voor korte tijd nog over te steken via een houten bruggetje. In 1853, kort na de aanleg van de wandelvesten, verdwenen brug en toren definitief uit het stadsbeeld. Op ongeveer dezelfde plaats als het oude bruggetje werd in 1913 de “nieuwe steenen brug” gebouwd, naar het ontwerp van ing. Reimond Kimpe, een zeer goede vriend van Felix Timmermans.

In Richalt Van Grasen zijn “Gedenckwaerdighe memorie” (1614) lezen we dat in het jaar 1579 “… meester Hendric Nuyens, doentertyt rentmeester deeser stat, (heeft) aenghenomen een bolwerck te maken tusschen de Mol moelen ende baellie alwaer dat gheheel blac was, datmen van buyten de stat sagh tot op Sint Jans brugh ende elders.” Doelde Richalt hier op de toren zelf, of op een bijkomend “bolwerck” ter verdediging van de stad?

Tijdens werken ter verhoging van de Netedijken in 1982 werden op 8 oktober de restanten van de Balietoren aangetroffen. Naast het metselwerk van de funderingen van de toren werd ook een stenen kruikje gevonden. Nadien is het terrein terug overspoelt en overgroeid geraakt, met één boom die schuin over de funderingen groeide.

Op de Ferrariskaart is de brug van de Balietoren nog aangeduid.

Bronnen

  • “Het geheugen van Lier”, Rudy van Roy, 2015.
  • Richalt van Grasen, Gedenkwaardige Memorie van Lier, 1614, heruitgave door het Liers Genootschap voor Geschiedenis, Lier, 2014.
  • Archeolier.be, http://www.archeolier.be/?p=100 (helaas niet meer online)

Gerelateerde artikelen