Kruisweg begijnhof Lier – statie 8

Een tweede keer vallen, een tweede keer opstaan. We vervolgen onze weg langs de Grachtkant tot we bij de volgende zijstraat, het Hemdsmouwken, komen. Statie 8 hangt hier op het hoekje, net onder het naambordje. VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. ‘k Prijs u, vrouwen, die in tranen Jesus’ smarten hebt beklaagd; want Hij troost, … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 7

Verfrist of niet, Jezus moet zijn kruis verder dragen. En zo gaan wij verder de Bodegemstraat uit naar statie 7, welke we net om het hoekje met de Grachtkant terugvinden, links van ons. VII. Jezus valt voor de tweede maal. Heer, gaet Hij ter aerde vallen… ‘t Zware kruishout drukt Hem neer Hoe de beulen … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 6

Keren we terug op onze stappen door de Sint-Margarethastraat en slaan we rechtsaf de Bodegemstraat in, dan zien we aan onze rechterkant de zesde statie van onze kruisweg. VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. ‘t Was U zalig heilige vrouwe, Dat gij Jesus hebt verkwikt: En zijn oog, vol smart en rouwe Dankbaer … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 5

Gaan we na moeder Maria ontmoet te hebben op de Sint-Margarethastraat naar rechts tot aan de poort aan de vestkant, dan vinden we aan onze linkerkant statie nummer 5 terug, net naast het uithangbordje van de Fotogroep Pallieter. V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. De prooi dreigt hun ‘t ontglippen Voor … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 4

Net zoals Jezus verder gaat, gaan wij verder de Martienushoek uit tot op het kruispunt met de Sint-Margarethastraat. Net hiervoor hangt de vierde statie van de kruisweg en komen we Hem weer tegen. IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Moeder! Zoon! Wat zijn Uw harten In dat oogenblik verscheurd! Hier de Moeder, vol van smarten; … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 3

Aan de tweede statie draaien we ons om en volgen we de Sympforosastraat. In de volgende straat, de Martienushoek, vinden we rechts van ons de toegangsdeur naar het Piepenholleke, het gildelokaal van de Heren van Lier. Net daarvoor vinden we de derde statie van de kruisweg terug. III. Jezus valt voor de eerste maal onder … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 2

Pontius Pilatus stuurt ons op weg, naar de volgende statie. U vindt deze aan dezelfde kant van de St.-Margarethakerk, een 20-tal meter verderop van waar we begonnen zijn. II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Kruis, omhelsd door Jesus armen, kruis, gedragen door mijn God Spreek mij van Zijn groot erbarmen: Leer me dragen … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 1

Schrijver en kunstenaar Felix Timmermans schreef in het boek “De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen” (1918): De kruisweg zijn schilderijtjes die elk onder een schalleën daksken, hier en daar aan de muren der huizen of aan die der kerk gespijkerd zijn. Ze zijn oud, mollig en flauwzoet geschilderd, door den tijd gebersten, geblaasd … (Verder lezen)

Mariale Kinderprocessie

Elk jaar, op de eerstvolgende zondag na sacramentsdag, waarbij gevierd wordt dat Jezus Christus Zichzelf onder de vorm van wijn en brood aan de gelovigen wil geven om zo voor altijd onder hen te blijven, trekt de Mariale Kinderprocessie door het begijnhof van Lier. Deze en andere begijnhofprocessies waren tegen 1970 zo goed als verdwenen … (Verder lezen)

De Tempeliers in Lier

Uit de nevelen van het verleden stormen zij op hun vurige strijdrossen plotseling ten tonele – de Tempeliers. Op het hoogtepunt van het bestaan van de Orde van de Tempel bezaten zij talrijke refuges, hoeves, kapellen, molens en meer, welke hen overvloedig van inkomsten voorzagen. Deze panden werden hen meestal geschonken door de plaatselijke adel, … (Verder lezen)