Het ontstaan van Lier

In de loop van de 5e eeuw trokken Salische Franken, een Germaans stammenverbond, onze streken in en vestigden zich daar waar eerder mogelijks al Gallo-Romeinse nederzettingen bestonden, of op nog onbewoonde plaatsen van strategische of agrarische interesse. Hun bewoning bestond toen nog voornamelijk uit afzonderlijke hoeven, die weliswaar onder leiding van een clanhoofd stonden, maar … (Verder lezen)

Over Sint-Gummarus

Op de pagina over het onstaan van Lier kan je lezen hoe de Franken aan de wieg stonden van het dorp Emblem. Het grondgebied van de opeenvolgende plaatselijke heersers aldaar slorpte doorheen de jaren verschillende dorpskernen en afzonderlijke hoeven op en maakte van hen echte grootgrondbezitters. Eén van deze heren was Sint-Gummarus, die later uitgeroepen … (Verder lezen)

Noormannen in Lier

Na een eerste keer gesignaleerd te zijn nabij het Engelse Dorset in 789, voerden de Noormannen met hun snelle schepen op 8 juni 793 een onverwachte roofoverval uit op het kloostereiland Lindisfarne. Deze inval markeerde het begin van het Vikingtijdperk. Een klerk, verbonden aan het hof van Karel de Grote schreef over deze inval: “Nooit … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier

De kruisweg in het begijnhof van Lier is de enige overgebleven kruisweg in open lucht in ons land. De oorspronkelijke kruisweg dateerde uit 1890-1920 en was geschilderd op houten panelen, die nog door Bernard Janssens gerestaureerd werden in 1949. Ook in 1986-1987 werd deze kruisweg zo goed mogelijk hersteld. Desalniettemin was deze oude kruisweg te … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 14

De laatste statie van de kruisweg in het begijnhof van Lier vinden we op de Kalvarieberg. Vanaf de dertiende statie lopen we verder de Wezenstraat uit tot aan het zijstraatje links, eerder een klein woonerf. Staande vóór het scheve poortje van de calvarie vinden we de 14e statie aan onze linkerkant terug. XIV. Jezus wordt … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 13

Draaien we bij de twaalfde statie nu naar links en wandelen we tot op het kruispunt met de Wezenstraat, dan vinden we de 13e statie tegen de witte voorgevel van het linkerhuis. XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. In Maria’s moederarmen Vlijen vrome mannen zacht, Hem die door zijn groot’erbarmen ‘t Leven zelfs ten … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 12

Draaien we ons – staande aan statie elf – naar rechts, dan zien we aan de overkant van de Sint-Margarethastraat statie 12 hangen. XII. Jezus sterft aan het kruis. Buigt uw hoofden, vouwt uw handen, Ach, mijn Jesus is niet meer!… Heiligste der offeranden Gij verzoent den Hemelheer!” Bovenop het kruis werd een bordje met … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 11

We draaien ons weg van het tafereel waar Jezus wordt ontdaan van Zijn kledij en lopen terug naar de Sint-Margarethastraat. Tegen de mooie, witte gevel van het laatste huisje aan onze linkerkant vinden we statie elf terug. XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. Rukkend aan Zijn ledematen Drijft men naaglen in Zijn vleesch Ziet … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 10

Voor de volgende statie keren we even terug van nummer 9 en slaan we rechtsaf de Pompstraat in. Daarna gaan we weer naar rechts en draaien vervolgens terug af op het Oud-Kerkhof, ditmaal aan de schaduwkant van de Sint-Margarethakerk. Op het einde van de straat vinden we de tiende statie. X. Jezus wordt van Zijn … (Verder lezen)

Kruisweg begijnhof Lier – statie 9

De al dan niet getrooste vrouwen laten we achter ons. We keren ons om en lopen verder langs de Grachtkant tot aan het toegangspoortje. Daar vinden we de negende statie van onze kruisweg. IX. Jezus valt voor de derde maal. Na Zijn derden val ter aarde Neemt Hij moedig ‘t Kruis weer op, En het … (Verder lezen)